Yetişkinlerde Sosyal Kaygı Bozukluğu/Sosyal Fobi Belirtileri

Yetişkinlerde Sosyal Kaygı Bozukluğu/Sosyal Fobi Belirtileri

Sosyal fobi

Yetişkinlerde sosyal kaygı/sosyal fobi belirtileri

 • Topluluk içerisinde bir şey yiyememek veya bir şey içememek
 • Otorite konumunda birisi ile konuşamamak
 • Biri ya da birileri tarafından izlenirken çalışamamak
 • Biri ya da birileri tarafından izlenirken yazı yazamamak
 • Çok iyi tanımadığı birine telefon edememek 
 • Çok iyi tanımadığı birine mesaj atamamak
 • Çok iyi tanımadığı biri ile yüz yüze konuşamamak
 • Yabancılarla tanışamamak, yabancılarla konuşamamak
 • Umumi tuvaleti kullanamamak
 • Başkalarının oturuyor olduğu bir odaya girememek
 • Öz hazırlık olmadan bir toplantıda konuşamamak
 • Çok iyi tanımadığı birine karşı görüş bildirememek ya da onu onaylamak zorunluluğu hissetmek
 • Satın alınan bir malı iade edilmek üzere geri götürememek
 • Israrcı bir satıcıyı reddedememek
 • Mağazada tezgahtardan bir şey isteyememek
 • Yeni insanlara kendini tanıtmamak
 • Kasiyere ödeme yapmamak
 • Beceri, bilgi ya da yetenek ile ilgili bir sınava girmede güçlük

 şeklinde olmaktadır.

Kaygı yaşayan kişiler gülünç duruma düşeceklerinden korkarlar. Korktukları durumla karşılaşmamak için de kaygı yaşadıkları ortamlara girmekten kaçınırlar. Bu kaçma davranışları sorunun daha da kronikleşmesine neden olmaktadır.

Kaygı bozukluğunun başlangıcı çocukluk veya ergenlik döneminde olmasına rağmen, tedavi için çok uzun yıllar beklemektedirler. Bu gecikme depresyon gibi ek psikiyatrik bozuklukların soruna eklenmesine neden olmaktadır. Kaygı bozukluğu bunun yanı sıra sosyal ve mesleki işlevsellikte, okul başarısında önemli ölçüde bozulmaya yol açmaktadır.  Bu yüzden sosyal fobinin erken tanı ve tedavisi kişinin mesleki, sosyal ve ailevi yaşam kalitesi açısından büyük önem taşımaktadır. Sosyal fobi tedavisi ne kadar erken başlanırsa, sonuç o kadar iyi olmaktadır.

Meral ÖZTÜRK GÜNEL

Uzm Psikolojik Danışman

Aile, Birey ve Çift Terapisti

Telefon: 0533 216 72 68

1 YORUM

comments user
Selim

Teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir